Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Konkurs ofert na realizację "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko...

21-06-2017
Działając na podstawie art.48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Konkurs ofert na realizację "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia" w 2017r.

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzeci przetarg ustny...

08-06-2017
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2, przy ul.Okrężnej 4, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 245 o...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzecie ROKOWANIA po trzecim ...

25-05-2017
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3, przy ul.Łużyckiej 44, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzecie ROKOWANIA po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

Wydarzenia

 • 02-01-2017
 • Autor: Tomasz Olesiak
 • drukuj

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Informujemy, że punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych mieści się w budynku "B" Starostwa Powiatowego, ulica Piłsudskiego 18, lokal nr 6 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16
 • 02-01-2017
 • Autor: Tomasz Olesiak
 • drukuj

LGD Brama Lubuska - Nabór wniosków

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
 
Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” obejmuje zakres:
- handlu i usług konsumenckich, co odpowiada celowi ogólnemu 1.0 „Obszar STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przyjaznym do życia” lub
- pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów, co odpowiada celowi ogólnemu 2.0 „Rozwinięta przedsiębiorczość na obszarze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA” lub
- usług turystycznych, co odpowiada celowi ogólnemu 3.0 „Turystyka źródłem dochodu dla mieszkańców obszaru STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA”.

Załączniki

 • 28-12-2016
 • Autor: Tomasz Olesiak
 • drukuj

BRAMA LUBUSKA - Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach PROW 2014-2020

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA planuje przeprowadzenie pierwszych naborów wniosków o przyznanie pomocy z EFRROW na rzecz PROW 2014-2020 w pierwszym kwartale 2017 r. Stowarzyszenie czeka już tylko na decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zatwierdzającą zaplanowany termin.
W związku ze zbliżającym się terminem naborów WOPP informujemy, że w wyniku zmiany regulacji prawnych (opublikowanie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r.  – Dz. U. z 2016 r., poz. 1390 – oraz ukazanie się nowych „Wytycznych nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego  
w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020") STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA zaktualizowało „Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” oraz "Procedurę oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń  
o naborach wniosków o udzielenie wsparcia" i załączniki do tejże procedury. Z powodu coraz dłuższego opóźnienia w terminie rozpoczęcia pierwszych naborów, dodano również nowe kryterium wyboru operacji – kryterium mówiące o terminie realizacji operacji liczonym od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną – im szybciej operacja będzie zrealizowana, tym więcej punktów uzyska Wnioskodawca.
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA prezentuje w zaktualizowanym brzmieniu tabelę z informacjami na temat dofinansowań dla przedsiębiorców obecnych i przyszłych oraz tabelę z informacjami na temat dofinansowań dla JST i grantobiorców, a także dokument określony jako „Zakres pomocy skierowany do przedsiębiorców obecnych i przyszłych”. Ostatni z dokumentów zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad udzielania pomocy – w wersji zaktualizowanej – dlatego warto się z nim zapoznać.

Załączniki

Bezpłatne kursy językowe

Szanowni Państwo
Szkoła Języków Obcych English Language School s.c. ul. Piaskowa 3c 65-204 Zielona Góra
Informuje, że rozpoczyna nabór na bezpłatne szkolenia z zakresu j. angielskiego oraz j. niemieckiego realizowane w ramach projektu  " Akademia szkoleń - szkolenia z zakresu kompetencji językowych i cyfrowych dla mieszkańców lubuskiego".
 
Do udziału zapraszamy osoby w wieku 25 - 64 lata. Projekt zakłada objęcie wsparciem zwłaszcza te osoby, które  zamieszkują tereny wiejskie (w tym Świebodzin)  w wieku 50+ z wykształceniem maksymalnie średnim.
 
Kursy językowe obejmują 120 godzin nauki. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe oraz weźmie udział w bezpłatnym  egzaminie i otrzyma międzynarodowy certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje.
 
Zgłoszenia należy wypełnić i złożyć w biurze projektu w Katolickim Zespole Edukacyjnym
ul. Szpitalna 3 w Świebodzinie
wtorek 12:00 - 16:00
piątek 14:00 - 17:00
 
od 15.11.2016r.
 
dokumenty można pobrać na miejscu lub na stronie; http://www.els.zgora.pl/?co=308&lang=PL na której znajdą Państwo również szczegółowe informacje dotyczące projektu.
 
Wypełniona deklarację można również bezpośrednio przesłać na adres organizatora:
English Language School s.c.
ul. Piaskowa 3c
65-204 Zielona Góra
 
Ponadto informacje uzyskają Państwo dzwoniąc do Organizatora kursów językowych  tj. English Language School  pod nr 68 325 44 01 lub 601 278 420
Zapraszamy
czytaj dalej

Nagroda Starosty Świebodzińskiego dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Świebodzinie

Dnia 13 listopada 2016 r. podczas koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbył się w Świebodzińskim Domu Kultury, Starosta Świebodziński Pan Zbigniew Szumski przekazał harcerzom czek na kwotę 10 000,00 zł. Przyznane  środki finansowe mają  być wykorzystane na niezbędny remont świebodzińskiej  harcówki.
Koncert zespołu był tez okazją do podziękowania Panu płk Pitorowi Malinowskiemu Dowódzcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza za okazaną pomoc w organizacji "Tygodnia Patriotycznego 2016".

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 2016

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości - 2016


Dnia 11 listopada 2016 r. w Świebodzinie odbyły się Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości. Główne uroczystości poprzedziła zbiórka uczestników na placu Jana Pawła II, gdzie swój repertuar muzyczny zaprezentowała Świebodzińska Orkiestra Dęta. Następnie zgodnie z przyjętym programem w kościele pw. Św. Michała Archanioła w asyście pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowane z Międzyrzecza została celebrowana Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po uroczystościach religijnych zwarta kolumna uczestników prowadzona  przez Świebodzińską Orkiestrę Dętą przeszła ulicami miasta pod Pomnik Niepodległości, przy którym odbyły się główne uroczystości związane  z Powiatowymi obchodami 98 rocznicy odzyskania Niepodległości.  Uroczystości rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Dowódcę uroczystości dla przedstawiciela  Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowane, po którym został odegrany hymn państwowy i wciągnięta flaga państwowa na maszt. Wszystkich  przybyłych na Powiatowe uroczystości Narodowego Święta Niepodległości przywitał prowadzący uroczystość Pan Tomasz Olesiak.  W dalszej kolejności zgromadzeni  na placu uczestnicy Święta Niepodległości wysłuchali okolicznościowego wystąpienia   Starosty Świebodzińskiego Pana Zbigniewa Szumskiego oraz Księdza Dziekana Zbigniewa Matwiejów. Po wystąpieniach Prezes Zarządu Okręgowego  Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zielnej Górze Pan Czesław Apanowicz wręczył odznaki oraz dyplomy dla: Pana Zbigniewa Szumskiego Starosty Świebodzińskiego, Pana Dariusza Bekisza Burmistrza Świebodzina oraz Pana Andrzeja Bartoszewicza insp. ds. wojskowych Starostwa Powiatowego –za  wsparcie oraz pomoc dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Świebodzinie. Kontynuacją ceremonii wojskowej był apel pamięci, po którym oddana została salwa honorowa - dla uczczenia pamięci uczestników  walk o wolność i niepodległość Polski. Po apelu pamięci przy Pomniku Niepodległości zostały złożenie wiązanki kwiatów przez władze powiatowe, miejsko gminne, organizacje kombatanckie i społeczne, kierowników inspekcji służb i straży, żołnierzy Wojska Polskiego, środowiska oświatowe, przedstawicieli partii politycznych, dzieci i młodzież szkolną, harcerzy oraz mieszkańców powiatu świebodzińskiego.
Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończył Dowódca uroczystości  wydając komendę do wyprowadzenia Kompanii Honorowej oraz pocztów sztandarowych z placu w Parku Chopina.
Kompanie honorową wystawił Batalion Dowodzenia  Strzelców Wielkopolskich z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza.
Dziękując wszystkim obecnym za udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości prowadzący uroczystość zaprosił na poczęstunek – grochówkę wojskową przygotowaną przez OSP Jordanowo.

W dniach poprzedzających Narodowe Święto Niepodległości obchodziliśmy „TYDZIEŃ PATRIOTYCZNY”, którego organizatorem był Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Świebodziński Dom Kultury.  Zgodnie z przyjętym programem  w dniach od 3 do 7 listopada 2016 r. w Sali Widowiskowej Świebodzińskiego Domu Kultury odbyła się akademia patriotyczna z udziałem młodzieży szkolnej z Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, przeprowadzony został konkurs wiedzy historycznej dla szkól gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Świebodzińskiego ( w bieżącym roku przygotowane pytania dotyczyły Armii Krajowej). Przeprowadzony został konkurs  pt. „Młodzi Powstańcy-Powstanie Warszawskie 1944”. Ponadto zaprezentowana została inscenizacja historyczna nawiązująca do wydarzeń z czasów II wojny światowej oparta na zachowanych wspomnieniach śp. por Karola Podrazy, który był mieszkańcem Świebodzina i dowodził w 1943 roku akcją, której epizod można było obejrzeć 5 listopada w fosie miejskiej, przy dużym zaangażowaniu wolontariuszy, harcerek i harcerzy z Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, oraz żołnierzy Wojska Polskiego z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Po inscenizacji żołnierze Brygady zaprezentowali pokaz dynamiczny pozorowanego ataku na pozycje przeciwnika z użyciem sprzętu bojowego będącego na wyposażeniu jednostki..
 
W konkursie historycznym wzięło udział sześć drużyn z terenu Powiatu Świebodzińskiego
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Świebodzinie.
II miejsce zajęła drużyna z Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie
III miejsce – zajęła drużyna Z Zespołu Szkół  Leśnych w Rogozińcu.
IV miejsce – zajęła drużyna z Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku.
W kategorii szkół gimnazjalnych
I miejsce zajęła drużyna Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. w Świebodzinie
II miejsce   zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Świebodzinie
W trakcie uroczystości przy Pomniku Niepodległości wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody książkowe z rąk Starosty Świebodzińskiego Pana Zbigniewa Szumskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Alojzego Jokiel.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

55Galeria zdjęć: Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości - 2016

 • 05-10-2016
 • Autor: Tomasz Olesiak
 • drukuj

VIII Lubuski Kongres Kobiet

Zapraszamy do udziału w VIII Lubuskim Kongresie Kobiet, który odbędzie się 22 października 2016 roku o godzinie 11 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne.
 

Załączniki

W Lubuskim ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona w województwie lubuskim. Każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją informacjami o zagrożeniach, które zauważył. Zgłoszenia trafią do policjantów, którzy regularnie będą sprawdzać wskazane miejsca.
czytaj dalej
 • 02-09-2016
 • Autor: Bartoszewicz Andrzej
 • drukuj

Powiatowe uroczystości 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana

Dnia 01 września 2016 r. odbyły się powiatowe uroczystości 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obchody poprzedziła msza święta odprawiona w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski . W nabożeństwie celebrowanym przez Księdza Dziekana Zbigniewa Matwiejów uczestniczyły władze samorządowe i gminne, członkowie organizacji kombatanckich przedstawiciele inspekcji, służb i straży, harcerze, mieszkańcy powiatu oraz licznie przybyła młodzież szkolna rozpoczynająca w tym dniu powakacyjne zajęcia szkolne.
W kręgu kombatanckich oraz szkolnych pocztów sztandarowych spotkały się pokolenia, które oddały hołd wszystkim poległym podczas wojennych działań oraz tym, którzy mimo upływu lat nadal maja przed oczyma tragiczne momenty naszej historii.
Po mszy uczestnicy przybyli na cmentarz komunalny w Świebodzinie, gdzie w zwartej kolumnie przeszli w miejsca pamięci ofiar lat wojny oraz okresu powojennego. Przy tablicy ofiar pomordowanych w Katyniu,  grobach żołnierskich  przy Pomniku Weterana oraz Pomniku Nekropolii Kresowych zapalono znicze  i złożono wiązanki kwiatów. W każdym z tych miejsc modlitwę w intencji ofiar  wojny  wygłosił Ks. Dziekan Zbigniew Matwiejów.
Przy grobach żołnierskich wszystkich uczestników przywitał prowadzący uroczystość Pan Tomasz Olesiak. Następnie głos zabrał  Starosta Świebodziński Pan Zbigniew Szumski, , który w swoim wystąpieniu wyraził głęboki szacunek ludziom, którzy walczyli o wolna Polskę, i dzięki którym możemy żyć teraz w wolnymi suwerennym kraju. Podkreślił  jednocześnie jak ważne jest pielęgnowanie pamięci  związanej  z historią Polski - często tragicznej, o których przyszłe pokolenia nie mogą zapomnieć. W trakcie uroczystości Starosta Świebodziński wręczył list gratulacyjny dla por. w stanie spoczynku Pana Bolesława Stankiewicza z okazji 90-lecia urodzin. W imieniu Zarządu Koła Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych życzenia oraz pamiątkowy upominek przekazała Prezes Koła Pani Irena Mikos.Przy grobach żołnierskich autorski okolicznościowy wiersz  recytowała Pani Marcelina Śmierzchalska. 
Przy Pomniku Weterana swoimi wspomnieniami oraz refleksjami na temat lat wojny i okresu powojennego podzieliła  się Pani Irena Mikos Prezes Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych.
Ostatnim miejscem przy którym oddano hołd bohaterom tamtych lat był Pomnik Nekropolii Kresowych. Przed  złożeniem wiązane kwiatów, uczestnicy uroczystości wysłuchali okolicznościowego wystąpienia Pana Władysława Kozaka członka Świebodzińskiego Związku Kresowian z koła terenowego 
w Kosieczynie.
 
Od wielu lat w rocznicę wybuchu II wojny świąt obchodzimy  Dzień Weterana Walk o Niepodległość. W dniu święta wszystkich polskich kombatantów Starosta  Świebodziński Pan Zbigniew Szumski przyjął członków lokalnych  organizacji  kombatanckich. Okolicznościowe spotkanie było okazją do wspomnień oraz podkreślenia roli kombatantów w życiu społeczności lokalnej. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

67Galeria zdjęć: 1.09.2016

Zamknięcie wiaduktu na ul. Sulechowskiej w Świebodzinie

Informujemy, że od dnia 05.09.2016r.  wyłączony z ruchu samochodowego zostanie wiadukt w ciągu ul. Sulechowskiej w Świebodzinie. Dla kierowców będą wyznaczone objazdy: przez ul. Łużycką oraz alternatywny w czasie występowania intensywnych opadów deszczu przez ul. Poznańską. Ruch pieszy będzie możliwy przez cały czas trwania remontu wiaduktu.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 44 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05