Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Konkurs ofert na realizację "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko...

21-06-2017
Działając na podstawie art.48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Konkurs ofert na realizację "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia" w 2017r.

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzeci przetarg ustny...

08-06-2017
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2, przy ul.Okrężnej 4, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 245 o...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzecie ROKOWANIA po trzecim ...

25-05-2017
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3, przy ul.Łużyckiej 44, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzecie ROKOWANIA po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

Służba zdrowia i opieka społeczna

Konkurs ofert na realizację "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia" w 2017r.

 
Działając na podstawie art.48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia” w 2017r.
 
Warunki konkursu zamieszczono poniżej.
czytaj dalej

Dyżury aptek w 2017r.

Apteki ogólnodostępne na terenie powiatu dyżurują w soboty, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy – całodobowo tj. od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego, natomiast w dni powszednie w porze nocnej tj. od godz. 20.00 do 8.00 dnia następnego.
 
Harmonogramem dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego
1) Styczeń
Data
Nazwa apteki
1.01.2017
Nowa
2.01.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
3.01.2017
Arnika
4.01.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
5.01.2017
Rajska
6.01.2017
Zdrowie
7.01.2017
Medapteka ul. Kościelna
8.01.2017
Lemed
9.01.2017
Medapteka ul. Sulechowska
10.01.2017
Nowa
11.01.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
12.01.2017
Arnika
13.01.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
14.01.2017
Medapteka ul. Sulechowska
15.01.2017
Zdrowie
16.01.2017
Medapteka ul. Kościelna
17.01.2017
Lemed
18.01.2017
Rajska
19.01.2017
Nowa
20.01.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
21.01.2017
Arnika
22.01.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
23.01.2017
Medapteka ul. Sulechowska
24.01.2017
Zdrowie
25.01.2017
Medapteka ul. Kościelna
26.01.2017
Lemed
27.01.2017
Rajska
28.01.2017
Nowa
29.01.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
30.01.2017
Arnika
31.01.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
 
2) Luty
Data
Nazwa apteki
1.02.2017
Medapteka ul. Sulechowska
2.02.2017
Zdrowie
3.02.2017
Medapteka ul. Kościelna
4.02.2017
Lemed
5.02.2017
Rajska
6.02.2017
Nowa
7.02.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
8.02.2017
Arnika
9.02.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
10.02.2017
Medapteka ul. Sulechowska
11.02.2017
Zdrowie
12.02.2017
Medapteka ul. Kościelna
13.02.2017
Lemed
14.02.2017
Rajska
15.02.2017
Nowa
16.02.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
17.02.2017
Arnika
18.02.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
19.02.2017
Medapteka ul. Sulechowska
20.02.2017
Zdrowie
21.02.2017
Medapteka ul. Kościelna
22.02.2017
Lemed
23.02.2017
Rajska
24.02.2017
Nowa
25.02.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
26.02.2017
Arnika
27.02.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
28.02.2017
Medapteka ul. Sulechowska
 
3) Marzec
Data
Nazwa apteki
1.03.2017
Zdrowie
2.03.2017
Medapteka ul. Kościelna
3.03.2017
Lemed
4.03.2017
Rajska
5.03.2017
Nowa
6.03.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
7.03.2017
Arnika
8.03.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
9.03.2017
Medapteka ul. Sulechowska
10.03.2017
Zdrowie
11.03.2017
Medapteka ul. Kościelna
12.03.2017
Lemed
13.03.2017
Rajska
14.03.2017
Nowa
15.03.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
16.03.2017
Arnika
17.03.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
18.03.2017
Medapteka ul. Sulechowska
19.03.2017
Zdrowie
20.03.2017
Medapteka ul. Kościelna
21.03.2017
Lemed
22.03.2017
Rajska
23.03.2017
Nowa
24.03.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
25.03.2017
Arnika
26.03.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
27.03.2017
Medapteka ul. Sulechowska
28.03.2017
Zdrowie
29.03.2017
Medapteka ul. Kościelna
30.03.2017
Lemed
31.03.2017
Rajska
 
4) Kwiecień
Data
Nazwa apteki
1.04.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
2.04.2017
Nowa
3.04.2017
Medapteka ul. Sulechowska
4.04.2017
Arnika
5.04.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
6.04.2017
Rajska
7.04.2017
Medapteka u. Kościelna
8.04.2017
Lemed
9.04.2017
Nowa
10.04.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
11.04.2017
Medapteka ul. Sulechowska
12.04.2017
Zdrowie
13.04.2017
Arnika
14.04.2017
Rajska
15.04.2017
Nowa
16.04.2017
Medapteka ul. Kościelna
17.04.2017
Lemed
18.04.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
19.04.2017
Medapteka ul. Sulechowska
20.04.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
21.04.2017
Zdrowie
22.04.2017
Arnika
23.04.2017
Rajska
24.04.2017
Medapteka ul. Kościelna
25.04.2017
Nowa
26.04.2017
Lemed
27.04.2017
Medapteka ul. Sulechowska
28.04.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
29.04.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
30.04.2017
Zdrowie
 
5) Maj
Data
Nazwa apteki
1.05.2017
Rajska
2.05.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
3.05.2017
Nowa
4.05.2017
Medapteka ul. Kościelna
5.05.2017
Lemed
6.05.2017
Medapteka ul. Sulechowska
7.05.2017
Arnika
8.05.2017
Rajska
9.05.2017
Nowa
10.05.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
11.05.2017
Medapteka ul. Sulechowska
12.05.2017
Zdrowie
13.05.2017
Medapteka ul. Kościelna
14.05.2017
Lemed
15.05.2017
Rajska
16.05.2017
Nowa
17.05.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
18.05.2017
Arnika
19.05.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
20.05.2017
Medapteka ul. Sulechowska
21.05.2017
Zdrowie
22.05.2017
Medapteka ul. Kościelna
23.05.2017
Lemed
24.05.2017
Rajska
25.05.2017
Nowa
26.05.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
27.05.2017
Arnika
28.05.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
29.05.2017
Medapteka ul. Sulechowska
30.05.2017
Zdrowie
31.05.2017
Medapteka ul. Kościelna
 
6) Czerwiec
Data
Nazwa apteki
1.06.2017
Lemed
2.06.2017
Rajska
3.06.2017
Nowa
4.06.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
5.06.2017
Arnika
6.06.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
7.06.2017
Medapteka ul. Sulechowska
8.06.2017
Zdrowie
9.06.2017
Medapteka ul. Kościelna
10.06.2017
Lemed
11.06.2017
Rajska
12.06.2017
Nowa
13.06.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
14.06.2017
Arnika
15.06.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
16.06.2017
Medapteka ul. Sulechowska
17.06.2017
Zdrowie
18.06.2017
Medapteka ul. Kościelna
19.06.2017
Lemed
20.06.2017
Rajska
21.06.2017
Nowa
22.06.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
23.06.2017
Arnika
24.06.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
25.06.2017
Medapteka ul. Sulechowska
26.06.2017
Zdrowie
27.06.2017
Medapteka ul. Kościelna
28.06.2017
Lemed
29.06.2017
Rajska
30.06.2017
Nowa
 
7) Lipiec
Data
Nazwa apteki
1.07.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
2.07.2017
Arnika
3.07.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
4.07.2017
Medapteka ul. Sulechowska
5.07.2017
Zdrowie
6.07.2017
Medapteka ul. Kościelna
7.07.2017
Lemed
8.07.2017
Rajska
9.07.2017
Nowa
10.07.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
11.07.2017
Arnika
12.07.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
13.07.2017
Medapteka ul. Sulechowska
14.07.2017
Zdrowie
15.07.2017
Medapteka ul. Kościelna
16.07.2017
Nowa
17.07.2017
Rajska
18.07.2017
Lemed
19.07.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
20.07.2017
Arnika
21.07.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
22.07.2017
Medapteka ul. Sulechowska
23.07.2017
Zdrowie
24.07.2017
Medapteka ul. Kościelna
25.07.2017
Lemed
26.07.2017
Rajska
27.07.2017
Nowa
28.07.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
29.07.2017
Arnika
30.07.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
31.07.2017
Medapteka ul. Sulechowska
 
8) Sierpień
Data
Nazwa apteki
1.08.2017
Zdrowie
2.08.2017
Medapteka ul. Kościelna
3.08.2017
Lemed
4.08.2017
Rajska
5.08.2017
Nowa
6.08.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
7.08.2017
Arnika
8.08.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
9.08.2017
Medapteka ul. Sulechowska
10.08.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
11.08.2017
Medapteka ul. Kościelna
12.08.2017
Lemed
13.08.2017
Rajska
14.08.2017
Nowa
15.08.2017
Zdrowie
16.08.2017
Arnika
17.08.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
18.08.2017
Lemed
19.08.2017
Medapteka ul. Kościelna
20.08.2017
Medapteka ul. Sulechowska
21.08.2017
Rajska
22.08.2017
Zdrowie
23.08.2017
Nowa
24.08.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
25.08.2017
Arnika
26.08.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
27.08.2017
Medapteka ul. Sulechowska
28.08.2017
Lemed
29.08.2017
Medapteka ul. Kościelna
30.08.2017
Zdrowie
31.08.2017
Rajska
 
9) Wrzesień
Data
Nazwa apteki
1.09.2017
Nowa
2.09.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
3.09.2017
Arnika
4.09.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
5.09.2017
Medapteka ul. Sulechowska
6.09.2017
Zdrowie
7.09.2017
Medapteka ul. Kościelna
8.09.2017
Lemed
9.09.2017
Rajska
10.09.2017
Nowa
11.09.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
12.09.2017
Arnika
13.09.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
14.09.2017
Medapteka ul. Sulechowska
15.09.2017
Zdrowie
16.09.2017
Medapteka ul. Kościelna
17.09.2017
Lemed
18.09.2017
Rajska
19.09.2017
Nowa
20.09.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
21.09.2017
Arnika
22.09.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
23.09.2017
Medapteka ul. Sulechowska
24.09.2017
Zdrowie
25.09.2017
Medapteka ul. Kościelna
26.09.2017
Lemed
27.09.2017
Rajska
28.09.2017
Nowa
29.09.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
30.09.2017
Arnika
 
10) Październik
Data
Nazwa apteki
1.10.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
2.10.2017
Medapteka ul. Sulechowska
3.10.2017
Zdrowie
4.10.2017
Medapteka ul. Kościelna
5.10.2017
Lemed
6.10.2017
Rajska
7.10.2017
Nowa
8.10.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
9.10.2017
Arnika
10.10.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
11.10.2017
Medapteka ul. Sulechowska
12.10.2017
Zdrowie
13.10.2017
Medapteka ul. Kościelna
14.10.2017
Lemed
15.10.2017
Rajska
16.10.2017
Nowa
17.10.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
18.10.2017
Arnika
19.10.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
20.10.2017
Medapteka ul. Sulechowska
21.10.2017
Zdrowie
22.10.2017
Medapteka ul. Kościelna
23.10.2017
Lemed
24.10.2017
Rajska
25.10.2017
Nowa
26.10.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
27.10.2017
Arnika
28.10.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
29.10.2017
Lemed
30.10.2017
Zdrowie
31.10.2017
Medapteka ul. Kościelna
 
11) Listopad
Data
Nazwa apteki
1.11.2017
Medapteka ul. Sulechowska
2.11.2017
Rajska
3.11.2017
Nowa
4.11.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
5.11.2017
Arnika
6.11.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
7.11.2017
Medapteka ul. Sulechowska
8.11.2017
Zdrowie
9.11.2017
Medapteka ul. Kościelna
10.11.2017
Lemed
11.11.2017
Rajska
12.11.2017
Nowa
13.11.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
14.11.2017
Arnika
15.11.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
16.11.2017
Medapteka ul. Sulechowska
17.11.2017
Zdrowie
18.11.2017
Medapteka ul. Kościelna
19.11.2017
Lemed
20.11.2017
Rajska
21.11.2017
Nowa
22.11.2017
Dbam o Zdrowie  ul. Strzelecka
23.11.2017
Arnika
24.11.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
25.11.2017
Medapteka ul. Sulechowska
26.11.2017
Zdrowie
27.11.2017
Medapteka ul. Kościelna
28.11.2017
Lemed
29.11.2017
Rajska
30.11.2017
Nowa
 
12) Grudzień
Data
Nazwa apteki
1.12.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
2.12.2017
Arnika
3.12.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
4.12.2017
Zdrowie
5.12.2017
Medapteka ul. Sulechowska
6.12.2017
Medapteka ul. Kościelna
7.12.2017
Lemed
8.12.2017
Rajska
9.12.2017
Nowa
10.12.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
11.12.2017
Arnika
12.12.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
13.12.2017
Zdrowie
14.12.2017
Medapteka ul. Sulechowska
15.12.2017
Medapteka ul. Kościelna
16.12.2017
Lemed
17.12.2017
Rajska
18.12.2017
Nowa
19.12.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
20.12.2017
Arnika
21.12.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
22.12.2017
Zdrowie
23.12.2017
Medapteka ul. Sulechowska
24.12.2017
Medapteka ul. Kościelna
25.12.2017
Dbam o Zdrowie ul. Strzelecka
26.12.2017
Arnika
27.12.2017
Nowa
28.12.2017
Lemed
29.12.2017
Rajska
30.12.2017
Dbam o Zdrowie ul. Matejki
31.12.2017
Medapteka ul. Sulechowska
 
czytaj dalej

Wojewoda Lubuski zachęca do aktywnego udziału w konkursie Społecznik Roku w Pomocy Społecznej

W dniu 29 września br. Wojewoda Lubuski ogłosił XV edycję Konkursu„SPOŁECZNIK ROKU 2016” w pomocy społecznej woj. lubuskiego. Do Konkursu mogąprzystępować osoby, instytucje, organizacje, które przyślą pracę w formie opracowanialiterackiego, wiersza, filmu, reportażu lub audycji (słuchowiska) na temat swoich działańw obszarze wsparcia społecznego. Więcej informnacji w załączonym pliku
czytaj dalej

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2015

Załączniki

Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym zaprasza na licytację roweru miejskiego.

Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym zaprasza ludzi dobrej woli do wzięcia udziału w licytacji roweru miejskiego, który został przekazany przez dyrektora Sprick Rowery Pana Sebastiana Gaika. W tym miejscu pragniemy podziękować za cenny dar.
czytaj dalej
  • 09-04-2015

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego

   Rozklad pracy aptek ogólnodostępnych:
 
 
 
1) Apteka „Hygea”, ul. 1 Maja 9, 66-200 Świebodzin, tel. 68 38 24 459
- czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 19.00,
- w soboty w godz. od 8.00 do 14.00, 
 
2) Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Strzelecka 1, 66-200 Świebodzin,tel. 68 45 24  676
- czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00, 
 
3) Apteka „Nowa”, Pl. Wolności 6, 66-200 Świebodzin, tel. 68 38 23 857
- czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00,
- w soboty w godz. od 9.00 do 16.00, 
 
4) Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Matejki 1, 66-200 Świebodzin,tel. 68 38 29 585
- czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.30,
- w soboty w godz. od 8.00 do 14.00,
czytaj dalej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – od 23 do 28 lutego 2015 r. – świebodzińska policja organizuje konsultacje w Komendzie Powiatowej  Policji Świebodzinie przy ul. Zielone j 2 oraz uruchamia telefon zaufania. Pomocy i porad będą udzielać policjanci oraz specjaliści - przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony ofiar przestępstw.
czytaj dalej

Lubuska Karta Dużej Rodziny


Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu, żyjących w rodzinach posiadających co najmniej troje dzieci, do korzystania z Lubuskiej Karty Dużej Rodziny. Karta służy promocji modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku. Wprowadza ona system zniżek, a jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej.

czytaj dalej

Rozmowy o zdrowiu

W dniu 27 marca 2014r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie odbyło się spotkanie w celu dokonania oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej w Powiecie Świebodzińskim.

 

czytaj dalej

Nowy Szpital w Świebodzinie zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie zabiegów ortopedycznych.

Doświadczony i wykwalifikowany zespół medyczny pod kierownictwem lekarzy Artura Cincio i Piotra Wieczorka zapraszają na bezpłatne konsultacje ortopedyczne. Planowane spektrum zabiegów to zabiegi planowane w zakresie: leczenia artroskopowego urazów i zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego; leczenia artroskopowego urazów i zmian zwyrodnieniowych stawu skokowego i ramiennego; chirurgii chorób stopy (paluchy koślawe –halluxy) oraz stawu skokowego (zmiany zwyrodnieniowe).

czytaj dalej
1 2 3 4 »
  • Baner: Okolice Najbliższe
  • Baner: Dzień za dniem
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: Lubuskie
  • Baner: Policja Świebodzin
  • Baner: burza
  • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
  • Baner: siSMS

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05